Programy i projekty
W
ramach projektu akcja: e-motywacja!

Biblioteka zaprasza na nowe „Spotkania z pasjami”


Akcja: e-motywacja to 5 inspirujących, wirtualnych spotkań - "przy kawie"
i w kreatywnej atmosferze. Wideokonferencje będą odbywać się w czwartki o godzinie 11:00 od września do grudnia 2015 r., średnio dwa razy w miesiącu.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób 50+; uzupełnienie zapasów odwagi i energii przydatnych do życia aktywnego i spełnionego. Każde spotkanie poświęcone będzie innemu tematowi i innemu gościowi.

Sprzymierzeńcami projektu będą Internet i nowe technologie, które zostaną wykorzystane jako narzędzia do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych. Za pośrednictwem Internetu Fundacja Orange połączy się z bibliotekami zgłoszonymi do projektu i goszczącymi w nich uczestnikami. Osoby zebrane w placówkach, przy kawie i ciastku, biorące udział w projekcie wspólnie obejrzą transmitowane dla nas spotkania online.


Ponad 400 bibliotek zgłosiło się do udziału w cyklu spotkań online Fundacji Orange - akcja: e-motywacja. Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie przystąpiła do III tury Projektu Orange.

Terminy spotkań w 2015 roku to:
8 październik,
12 październik,

5 listopad,
19 listopad,
3 grudnia.

Programy i projekty

      Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie w okresie od 12 września do 28 listopada 2013 r. brała udział w „Spotkaniach z pasjami”.

W ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Orange realizowała projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów. Projekt ten zakładał przeprowadzenie na żywo
w bibliotekach 12 spotkań online w formie wideo konferencji (poprzez streaming online), skierowanych do osób starszych.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie by seniorzy wyszli
z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym.  Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Projekt pokazał, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.

Wirtualne „Spotkania z pasjami” nadal trwają, bo przystąpiliśmy również do II tury – cyklu 15 spotkań.

 

Program „Akademia Orange dla bibliotek


Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek.
W bibliotece jest możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu,  bezpłatnej internetowej platformy kuru języka angielskiego dla dzieci i dorosłych.
Indywidualnej nauki obsługi komputera dla ludzi 50+.

Fundusze przeznaczane są na zapłacenie rachunków za abonament internetowy oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu.

Wysokość uzyskanej dotacji z Fundacji Orange:

2012 rok - Kwota przyznana: 714.20
2013 rok- Przyznana została dotacja w wysokości: 1 668.41 zł.
2014 rok- Przyznana została dotacja w wysokości: 1707.67 zł.