Działalność GBP w Wolanowie wraz z filią w Mniszku 
w 2016 roku

Obie placówki obsługiwały w 2016 roku 1234 użytkowników, w tym 713 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 4870 razy. Łącznie w bibliotekach od stycznia do grudnia 2016 roku udostępniono i wypożyczono ( na zewnątrz i na miejscu ) 17703 jednostki ze zbiorów, w tym  1679 czasopism.  Użytkownicy odwiedzili czytelnię na miejscu 1114 razy korzystając ze zbiorów księgozbioru podręcznego, czasopism oraz czytelni internetowej.
Ogółem księgozbiór w bibliotekach liczy 30273 woluminy. W całym roku do bibliotek przybyło nowych pozycji książkowych ogółem 578 sztuk,  z tego 394  zakupione z dotacji  Biblioteki Narodowej na kwotę 7 500,00 oraz ze środkó? ? ?fm8Z ? @? sp;535,92 zł

Biblioteka wolanowska i jej filia mają charakter publiczny, służą  rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Głównym celem naszych  bibliotek jest wzbudzanie
i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników informacji.

W ramach zadań podstawowych jest :

 

  • gromadzenie i opracowanie  materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
    i samokształceniowych,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, w czytelniach i poza obręb bibliotek, pośredniczenie

w wymianie międzybibliotecznej,

  • pełnienie funkcję ośrodka informacyjnego, gromadzenie  księgozbioru związanego
    z regionem,
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie  materiałów bibliotecznych ludziom chorym, niedołężnym i niepełnosprawnym,
  • organizowanie różnych formy pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym służące popularyzacji nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu,
  • współpracowanie z innymi placówkami kulturalnymi w zakresie czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2016 roku prowadziła działalność kulturalno-oświatową oraz edukacyjną poprzez organizowanie wystaw, konkursów czytelniczych, recytatorskich, malarskich, historycznych i tematycznych, organizowanie imprez, koncertów itp., współpracując z tutejszym Urzędem Gminy, Gminnym Centrum Kultury, szkołami
i stowarzyszeniami organizując:

Styczeń
1 stycznia – 30 marca 2016 r. "Podróże dalsze i bliższe" – to tytuł wystawy fotografii prezentujących miejsca z podróży na Syberię, do Izraela i Jordanii, na Ukrainę, do Włoch
i Tunezji oraz innych miejsc, które w swych wojażach odwiedził i z pasją udokumentował ksiądz Arkadiusz Bieniek.

W 80 rocznicę śmierci Rudyarda Kiplinga,  noblisty, biblioteka przygotowała w holu biblioteki fotogazetkę poświęconą  pisarzowi.

W dniu 24 stycznia 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna we współudziale min. Wójta Gminy Wolanów zorganizowała dla mieszkańców gminy Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbył się w tym roku w  kościele pw. Jana Chrzciciela  i św. Stanisława Kostki w Mniszku.

Luty
Ferie zimowe w 2016 roku trwały od  1. do 12.02. 2016.

W Gminnej Bibliotece Publicznej jak i Filii w Mniszku dzieci spędziły w bibliotekach pod hasłem „ Bawmy się dobrze”, w tym odbywały się: zabawy z tekstem literackim i pogadanki na temat tolerancji i przyjaźni, zabawy
z przysłowiami pn. „Przysłowie prawdę Ci powie”. Oprócz tego dzieci słuchając bajek i baśni mogli poznawać tradycje i kulturę danego państwa. Wizyta dzieci w bibliotece w czasie ferii to nie tylko wspólne czytanie – podczas zajęć wszyscy mogli również wykazać się umiejętnościami w grach edukacyjnych, quizach i konkursach, a na zakończenie czekał ich słodki poczęstunek.

W okresie ferii biblioteka głosiła i rozstrzygnęła dwa konkursy : „Najaktywniejszy czytelnik ferii” i „Najładniejszy portret postaci bajkowej”, Były nagrody w konkursach.

W lutym z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego biblioteka dla swoich czytelników przygotowała quiz literacki połączony z czytaniem wybranych tekstów. Zabawa ze słowem i gimnastyka języka była pod hasłem "Mądra Głowa" oraz  „Trzeszczyki” – zabawy językowe dla dzieci polegające na poprawnym czytaniu trudnych tekstów czyli gramatyka dla języka ( czytanie wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej i Agnieszki Frączek).  
Z tej okazji  wybrany został mistrz wymowy najtrudniejszych słów.

100 rocznicę urodzin  pisarki literatury młodzieżowej, Seweryny Szmaglewskiej biblioteka zaakcentowała fotogazetką oraz wystawką jej książek.

W dniach 15 - 22 luty 2016 r. Biblioteka współuczestniczyła w Projekcie czytelniczym
"Spotkania z bajką". Projekt czytelniczy dotyczył przedszkolaków i polegał na głośnym czytaniu bajek i opowiadań przez zaproszonych gości. Każdy odwiedzający Przedszkole miał za zadanie przeczytać wybraną bajkę oraz ją krótko omówić wspólnie z dziećmi. Projekt głośnego czytania bajek w przedszkolu realizował program edukacji czytelniczej i jednocześnie był próbą pozyskania sympatii środowiska lokalnego.

Marzec
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" jest to święto poświęcone pamięci  żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Biblioteka zorganizowała  wystawę, na której zgromadzone zostały  materiały dotyczące tego fragmentu naszej historii, głównie książki znajdują się również w naszej bibliotece

Z okazji Dnia Kobiet Gminna Biblioteka Publiczna przy współudziale Wójta, ZSO i GCK
w Wolanowie zorganizowała uroczyste popołudnie artystyczne pn. "BABY ACH TE BABY". Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie, pod patronatem Wójta gminy, prowadzi inicjatywę wyłonienia i zaprezentowania osób, które  czytają najwięcej książek w ramach konkursu „Czytelnik Roku”. Staje się tradycją podsumowania czytelnictwa za miniony rok w dniu 8 marca, ponieważ najaktywniejsi czytelnicy biblioteki to kobiety. Ich udział w uroczystym Dniu Kobiet ma szczególny i uzasadniony charakter. Uroczystość była okazją do zaprezentowania szerokiemu gronu podsumowanie czytelnictwa w gminie Wolanów i zaprezentowanie  najbardziej oczytanych Pań naszej gminy.  

W  marcu  biblioteka w Wolanowie ogłosiła  konkurs dla dzieci i młodzieży pt.  „Najciekawsza książka”, na recenzję książki przeczytanej, dowolnie wybranej, takiej co porwała, co w pamięć zapadła, takiej do której się wraca takiej, której się nie chce zatrzymać dla siebie tylko podzielić z innymi. Konkurs przeznaczony dla dzieci
i młodzieży Gminy Wolanów, cieszy się ogromnym powodzeniem i trwała do końca września.


W 10 rocznicę śmierci  pisarza Stanisława Lema przez cały marzec była wystawa książek autora oraz widniała fotogazetka.

Kwiecień

„Mistrz pięknego czytania” – to międzyszkolny konkurs dla uczestników szkół podstawowych naszej gminy zorganizowany przez bibliotekę publiczną i bibliotekę szkolną. Finał konkursu odbył się w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie.
Do finału zakwalifikowani zostali uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji w poszczególnych szkołach i każda placówka mogła zgłosić maksymalnie 4 uczestników.

Celem konkursu było wyłonienie Mistrza czytania, budzenie zainteresowania wartościową literaturą, kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, uczenie rywalizacji w miłej atmosferze i doskonalenie techniki czytania. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, które zostały wręczone po podsumowaniu i zakończeniu konkursu.


Przez miesiąc kwiecień widniała fotogazetka poświęcona 100  rocznicy urodzin  pisarza Wojciecha Żukrowskiego,

Maj

W czasie trwania Tygodnia Bibliotek pod ogólnopolskim hasłem „Biblioteka inspiruje” (8-15 maja) zorganizowano w czytelni wystawkę cytatów na temat biblioteki. Autorami wypowiedzi były znane i mniej znane osoby reprezentujące różne środowiska. Do Czytelników skierowano zaproszenie do sformułowania własnych myśli na powyższy temat. Spośród wszystkich wpisów zostały wybrane te najciekawsze i zaprezentowane w czytelni w bibliotece.

Przez cały maj przeprowadzono cykl 12 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej w Wolanowie oraz w Mniszku. Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Uczą także korzystania ze źródeł oraz pozyskiwania potrzebnych informacji. Zajęcia odbywały się w GBP w Wolanowie oraz PSP w Mniszku, a program tych lekcji dostosowany był do poziomu wiekowego uczniów.  Tematy to min. „Specyfika pracy Biblioteki”, „Zasady korzystania z różnych kategorii zbiorów oraz oferowanych usług bibliotecznych”,  „Rodzaje dokumentów gromadzonych w Bibliotece”, „Katalogi kartkowe i elektroniczne – podobieństwa i różnice” -  Jak z nich korzystać?” „Czasopismo jako źródło wiedzy i informacji - prezentacja multimedialna”,   „Jak i gdzie znaleźć informacje  za pomocą indeksów, słowników encyklopedycznych i bibliograficznych” etc.

Czerwiec
W czytelni naszej biblioteki od trzech lat jest  organizowana  wystawa pn. „Półka do Wolności”,  która mieści  m.in. publikacje dotyczące najnowszej historii Polski, wspomnienia z okresu komunizmu oraz przełomów mających kluczowe znaczenie w naszej drodze do wolności: dokumenty z wyboru Karola Wojtyły na Papieża i Jego I pielgrzymka do Polski, powstanie Solidarności, organizacja pierwszych wolnych wyborów, a także wiersze patriotyczne polskich twórców oraz pamiątki z tego okresu.

175 rocznicę urodzin pisarki Elizy Orzeszkowej, biblioteki: w Wolanowie i w Mniszku upamiętniły poprzez wystawę książkową autorki oraz fotogazetkę.

20 czerwca biblioteka ogłosiła konkurs wakacyjny dla dzieci i młodzieży pn. „ Aktywny czytelnik wakacyjny 2016”, który jak co roku zostanie rozstrzygnięty na koniec sierpnia.

1.06 – 30.09. 2016 r.

Już po raz trzeci w siedzibie Biblioteki w Wolanowie można było oglądać wystawę malarską, miejscowej malarki Eleny Faliszewskiej. Wystawę można było oglądać z do końca września 2016r.

Lipiec/ sierpień


Wakacje : Biblioteki w Wolanowie i Mniszku w czasie wakacji zorganizowały dla dzieci :
 „Rymowanki zgadywanki” – zabawy literackie,  „Łamigłówki dla mądrej główki” – rozwiązywanie krzyżówek i zagadek literackich, „Zakładki do książek” - wspólne wykonanie przez dzieci własnych zakładek,    „Znane i całkiem zapomniane” – dawne gry i zabawy. We wszystkich zajęciach dzieci chętnie uczestniczyły, ale największym powodzeniem cieszyły się „Baśniowe podróże po literaturze” - głośne czytanie baśni różnych narodów wzbogacone w informacje i ilustracje o krajach z których pochodzą czytane bajki.
Dnia 31 sierpnia 2016 roku odbyło się podsumowanie wakacji, a w nim rozdanie nagród w konkursie „Moja miejscowość w czasie wakacji” oraz rozstrzygnięcie konkursu  „Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2016” ,
w którym zwyciężyli:  Aleksandra Chodyra, Kowalczyk Laura i  Godek Nikola

 

Wrzesień

3.09.2016  Narodowe Czytanie 2016 w Wolanowie

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania, poświęcona była dziełu "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza - polskiego nowelisty, powieściopisarza, publicysty i laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.

Narodowe Czytanie to był znakomity czas, aby  razem   w naszej  miejscowości również wybrzmiały słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty.

Do czytania fragmentów jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury, zaprosiliśmy przedstawicieli miejscowych instytucji i znanych ludzi z naszego regionu. W sobotę 3 września, w całej Polsce czytaliśmy „Quo vadis”.  Warszawa gromadziła się w Ogrodzie Saskim, a my  czytaliśmy w parku – w centrum Wolanowa, gdzie podczas sobotnich zakupów przewija się masa ludzi, i którzy mimo chodem dzięki nagłośnieniu słuchali wybranych i czytanych fragmentów.
Po raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.


Gminny Festyn w Wolanowie. Biblioteka współdziałała w zorganizowaniu gminnego festynu, który odbył się
w niedzielę 11 września 2016 r. Na festynie było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, którzy uczestniczyli
w zabawach i konkursach. Dla dzieci były „Magiczne zabawy”, karuzele,  zjeżdżalnie, wodne kule, kucyki, dmuchane zamki, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy i inne. Dla dorosłych różne  konkursy z nagrodami  np.  sprawnościowe, sportowe itp. Zorganizowano stoiska promujące miejscową działalność, była loteria fantowa
i oczywiście występy artystyczne miejscowych zespołów oraz zaproszonych gości w tym zespół „Skaner”.


Październik

26.10.2016 przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów kl. 4, 5 i 6 Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bieniędzicach. Zajęcia odbywały się w GBP w Wolanowie, gdzie  zapoznano dzieci  z zasadami korzystania z różnych kategorii zbiorów oraz oferowanych usług bibliotecznych.
Rozstrzygnięty został konkurs pn.   „Najciekawsza książka”, na recenzję książki przeczytanej, dowolnie wybranej, takiej co porwała, co w pamięć zapadła i były nagrody dla trzech uczestniczek.

Listopad

25.11.2016 Podsumowanie konkursu ”Mój przyjaciel Miś”, odbyło się w poniedziałek 25 listopada w dniu „urodzin” sympatycznego bohatera książek, który mimo upływu lat, nadal jest częścią dziecięcego świata. To najsympatyczniejsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci
i niezastąpiona przytulanka.  Dzieci pokazały, jak wiele mają pomysłów, aby przedstawić swojego ulubieńca. Prace wykonane były różnorodnymi technikami plastycznymi: rysunek, miś namalowany farbami,  wyklejanka, malowanka, prace przestrzenne itp. W konkursie udział wzięło ok 60 dzieci. Wszyscy dostali dyplomy, za  najlepsze prace były również nagrody.
Prace zostały uzupełnione w wiersze o misiach i wyeksponowane w bibliotece. Były  piękną dekoracją podczas spotkań autorskich, również w listopadzie

25.11. Spotkanie z pisarzem Wiesławem Drabikiem,  dla dzieci z PSP w Wolanowie
28.11. Spotkanie uczniów PSP w Wolanowie z Wojciechem Widłakiem autorem literatury dziecięcej.

Grudzień

„Wszyscy wszystkim ślą życzenia”. Wystawa kart świątecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie. Od 19 grudnia prezentowana była wystawa kartek pocztowych bożonarodzeniowych. Wystawę przygotowano ze zbiorów kart GBP oraz UG w Wolanowie

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Wolanów biblioteka współorganizowała.   W niedzielę 18 grudnia mieszkańcy gminy  Wolanów spotkali się na placu przed urzędem na wspólnej wigilii. W nastroju życzeń, które przekazywali sobie mieszkańcy nawzajem, wspólnie łamali się opłatkiem. Doniosłej atmosferze towarzyszył świąteczny wystrój placu oraz zapach wigilijnych potraw.

                                                                                        Elżbieta Aderek, dyr. GBP w Wolanowie