Bądźmy razem” w równych szansach i akceptacji społecznej

 

Do podstawowych umiejętności współczesnego człowieka zalicza się czytanie i pisanie, bo one mają zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Czytanie daje możliwość korzystania z tekstu pisanego, który wpływa na zasób wiedzy, kształtowanie poglądów i postaw czytelnika oraz na poziom jego sprawności językowych.
Rola biblioteki w rozwijaniu czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie wiąże się z procesem biblioterapeutycznym czyli zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie oprócz systematycznych lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży prowadzi również zajęcia i pogadanki dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Młodocina Większego, których hasło "Stawiamy na rozwój, akceptację i radość, bo wiemy, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą
w realizacji planów i marzeń"
zrobiło ogromne wrażenie i nie pozostaje dla nas obojętne.

My bibliotekarze mając do czynienia z czytelnikami niepełnosprawnymi intelektualnie czy fizycznie, ale i czytelniczo, staramy się znaleźć dla nich odpowiednie formy pracy, opierającej się głównie na wykorzystaniu dobroczynnego wpływu lektury.

Na lekcjach bibliotecznych staramy się dobierać utwory prostsze w odbiorze treści, ale nie tylko baśnie, łatwe wierszyki czy książki o życiu niepełnosprawnych. Również inne utwory, o prostej fabule i takie, które przez jakiś czas mogą utrzymać ich zainteresowanie. W tym również celu wykorzystujemy środki uatrakcyjniające zajęcia jak: zgadywanki, krzyżówki, rozsypywanki wyrazowe, które pobudzają wyobraźnię, ułatwiają szybsze zdobywanie lub przyswajanie informacji, jak również mogą wspomagać terapię mowy, np. poprzez głośne przeczytanie ułożonego wyrazu bądź też zdania.
Nie ulega wątpliwości, że są to czytelnicy w
ymagający specjalnej uwagi,
o specjalnych potrzebach czytelniczych. Największe wrażenie zrobiło na nas bibliotekarzach pierwsze spotkanie zorganizowane w listopadzie ub. roku
w naszej placówce bibliotecznej. Mieliśmy wówczas niebywałą okazję
poznawać potrzeby osób niepełnosprawnych i utwierdzić się w przekonaniu, że od nich możemy się uczyć tolerancji. Zorganizowane spotkanie na temat: „ Literatura, która pomaga się uśmiechać” było niezapominanym przeżyciem
i zalążkiem współpracy ph. „Bądźmy razem”, której celem jest wspólne pokonywanie barier w korzystaniu z usług bibliotecznych oraz upowszechnianie idei równych szans i akceptacji społecznej osób z niepełnosprawnością.
Wszyscy uczestnicy spotkania zwiedzili także naszą Bibliotekę i zapoznali się
z podstawowymi zasadami i formami jej działania.

Dla nich z okazji Światowego Dnia Książki, w dniu 23 kwietnia br, Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zorganizowała wyjazdowe spotkanie
z książką pt „Od glinianej tabliczki do e-booka”. Grupa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie to osoby dorosłe o różnym stopniu i różnym charakterze upośledzenia, i dlatego spotkanie miało specyficzny i niebanalny charakter. Chętnie wysłuchali legendy związanej z Dniem Książki,
z zaciekawieniem oglądali ilustracje - kolorowych rycin, pięknie zdobionych książek rękopiśmiennych. Specjalnie dla nich przygotowane były materiały, które urozmaicały zajęcia warsztatowe z historii książki. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, uczestnicy w formie warsztatowej z ochotą brali w nim udział, poprzez odczytywanie wcześniej przygotowanych ciekawostek o książkach. Wolanowska biblioteka, na tę okoliczność zorganizowała również spotkanie z pisarzem. Dlatego w tym dniu honorowym gościem naszego spotkania był Pan Wojciech Krupa, który zabawowo opowiadał o rymach, czytając swoje jeszcze nie wydane wiersze. Uczestnicy aktywnie brali udział w tej części spotkania, zadając wiele różnych pytań pisarzowi. Całe spotkanie przebiegało w ciepłej i miłej atmosferze, i w nadziei już na następne.

Kolejnym punktem cyklu naszej współpracy był występ uczestnika WTZ
p. Jerzego Ratyńskiego, który gościnnie prezentował swoje wiersze podczas "Turnieju Jednego Wiersza" zorganizowanego w dniu 3 czerwca 2015 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wolanowie. Była to kolejna edycja konkursu recytatorskiego, w którym wzięło udział 30 uczestników ze wszystkich szkół terenu gminy Wolanów. Pan Jerzy jest uzdolniony w kierunku poezji, jego wiersze przepełnione miłością do przyrody cieszyły się dużym uznaniem, a młodzi twórcy występujący w turnieju ustawili się w kolejkę po autografy.
Okazuje się, że niepełnosprawność nie przeszkadza w tworzeniu,
a pokazywanie świata przeżyć osób niepełnosprawnych w ich działaniach twórczych, wzbogaca świat przeżyć osób zdrowych. Ma ogromny wpływ na ich zachowanie, uczy tolerancji i akceptacji, szczególnie, jeżeli chodzi
o zachowanie, oraz rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.

 

Elżbieta Aderek, dyr. GBP w Wolanowie