Zmierzamy w kierunku nowoczesności…
 

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie zaczęła się w 1947 roku. Nasza placówka przebyła od tego czasu długą drogę, żeby stać się takim miejscem jak obecnie. Oferujemy naszym czytelnikom blisko 20 tysięcy książek dla dorosłych i dzieci, i kilkanaście najważniejszych tytułów czasopism. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszej społeczności lokalnej.  Minęły czasy, kiedy biblioteka kojarzyła się z rzędami starych regałów, na których smętnie stały podniszczone książki, obłożone w charakterystyczny szary papier. W naszych zbiorach są już audio- i e-booki. Dążymy do stworzenia nowoczesnej, przyjaznej i aktywnej przestrzeni, otwartej dla czytelników w każdym wieku. Nowoczesna biblioteka to miejsce przepływu wiedzy, uczenia się przez całe życie, a także zdobywania kompetencji pozwalających na pełne uczestnictwo w kulturze.
My bibliotekarze posiadamy obecnie dużą wiedzę, którą wykorzystujemy w swojej codziennej pracy i w kontaktach ze środowiskiem lokalnym. Zachęcamy  mieszkańców, aby w ramach działalności biblioteki dzielili się swoimi umiejętnościami, zdolnościami i wiedzą z innymi członkami społeczności.
Nasza aktywność już dawno przestała wykraczać poza gromadzenie i wypożyczanie zbiorów. Staramy się, żeby można było z nami realizować i rozwijać swoje pasje, pogłębiać wiedzę
i zainteresowania, podejmować inicjatywy wspólnie z innymi. Organizujemy wystawy, spotkania autorskie i nie tylko, kursy komputerowe, prowadzimy dyskusyjny klub książki i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Koniecznością i codziennością staje się dla nas także wykorzystywanie nowych technologii. Poprzez internetowe wideokonferencje bierzemy udział w Webinariach - internetowych spotkaniach edukacyjnych. Ich wykorzystywanie dla nas bibliotekarek to konieczność, a codzienna praca staje się łatwiejsza, bardziej efektywna i potrzeby osób odwiedzających bibliotekę lepiej zaspokojone.
Dzięki Ministerstwu Nauki i Informatyzacji, biblioteka wolanowska realizowała program "Ikonka", którego głównym założeniem było zapewnienie jak najszerszym grupom bezpłatnego i łatwego dostępu do Internetu oraz wyrównywanie szans wszystkim naszym mieszkańcom w dostępie do wiedzy.
Biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek i otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy. Obecnie zarówno w gminnej bibliotece jak i filii znajduje się czytelnia internetowa z bezpłatnym dostępem do sieci, usługą ksero i drukowania dla czytelników.

Przy pomocy  programu „Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zwiększony został w Bibliotece i jej filii dostęp do nowych technologii komunikacyjnych oraz refundacja kosztów poniesionych na Internet.
Od 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie realizuje projekt „FunEnglish w bibliotece”. Uczestnikami projektu są dzieci w wieku 6-12 lat, które chcą uczyć się języka angielskiego. FunEnglish to ciekawa metoda nauki angielskiego, nie tylko dla dzieci, zawierająca atrakcyjne gry edukacyjne, piosenki, lekcje obrazkowe i jest pozytywnie oceniana przez uczestników. Interaktywny kurs Funenglish.pl jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z Budżetu Państwa.
Żyjemy w społeczeństwie, w którym następuje olbrzymi wzrost informacji. Odbieramy i gromadzimy coraz więcej wiedzy i w efekcie tego część społeczeństwa staje się świadoma, wykształcona, dobrze przystosowana do życia, ale istnieje też inna bardzo liczna część, która nie um? ? ?fm8Z ? @? tając się grupą "wykluczoną" i to nie tylko informacyjnie.
Dlatego biblioteka wolanowska podjęła się zadania prowadzenia kursów komputerowych, których celem jest zwiększanie umiejętności osób starszych w zakresie obsługi komputera, a także zachęcanie seniorów do korzystania z internetu. Podczas kursów chętni seniorzy poznają tajniki obsługi komputera i zasady surfowania po Internecie. Umożliwia im to kontakt z bliskimi i ze światem, ułatwia życie – pozwala samodzielnie, łatwo i szybko dotrzeć do praktycznych informacji, oraz daje wielką satysfakcję i zadowolenie w zdobywanie nowych umiejętności w poznawaniu wirtualnego świata.

Wirtualne spotkania i prawdziwe pasje w bibliotece wolanowskiej to wszystko za sprawą nowych technologii: dzięki internetowej wideokonferencji uczestnicy  mogą nie tylko oglądać na żywo
i poznawać ludzi pełnych pasji, ale też zadawać pytania bohaterom spotkań. Inicjatorem jest Fundacja Orange, która zaprosiła biblioteki do włączenia się do „Spotkań z pasjami” i zorganizowania inspirujących wydarzeń dla seniorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie włączając  się do innowacyjnego projektu I tury przeprowadziła na żywo 12 interesujących wirtualnych spotkań z osobami znanymi. W każdy czwartek odbywały się spotkania o różnorodnej tematyce, z udziałem specjalistów i znanych osób; wszystkie w formie streamingu online. 

„Spotkania z pasjami” nadal trwają, bo przystąpiliśmy również do II tury – cyklu 15 spotkań. Owe wydarzenia dają możliwość poznania pasji osób znanych i  podzielenia się swoimi zainteresowaniami z innymi, inspirują do dyskusji na ciekawe tematy, dają również możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego w przyjaznej atmosferze w bibliotece. Wśród uczestników z naszego terenu spotykających się w bibliotece są osoby z ogromnymi pasjami, talentami, które poznajemy  i przy okazji  promujemy, bo zasługują na to.   Cieszymy się, że nasza biblioteka może współuczestniczyć 
w realizacji projektu, to dla nas ważne, że wspólnie z Fundacją Orange możemy wytyczać nowe trendy w działaniach kulturalno-społecznych. Cieszy nas również fakt, że mamy Grupę 50+, która
z radością odpowiada na nasze pomysły i jest aktywna w bibliotece.

W obecnej dobie stał się konieczny  komputerowy katalog biblioteczny, bo jednym z najgłówniejszych celów biblioteki jest ułatwienie szybkiego dostępu do wiedzy i informacji oraz  podniesienie poziomu wiedzy wśród naszych mieszkańców.Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie od kilku lat rozpoczęła  wprowadzanie swoich zbiorów do katalogu komputerowego i proces przenoszenia zasobów z katalogów tradycyjnych do katalogu on-line jest już ku końcowi.
Instalacja Systemu MAK+ w naszej bibliotece pozwoliła na stworzenie baz danych katalogowych i kartoteki zagadnieniowej w systemie komputerowym oraz szybkie i różnorodne wyszukiwanie informacji zarówno przez bibliotekarza jak i czytelnika. Dzięki zastosowaniu komputerowego systemu obsługi biblioteki, w pamięci komputera znajduje się baza danych, zawierająca wszystkie niezbędne do pracy bibliotecznej informacje. Już wkrótce komputer w całości przejmie rutynowe czynności, takie jak: zbieranie danych statystycznych, wykonywanie sprawozdań, śledzenie zaległości.
Komputeryzacja procesów bibliotecznych to ogromne korzyści i udogodnienia dla czytelników. Dostają oni do dyspozycji kartotekę i katalogi elektroniczne odzwierciedlające zasoby biblioteki, będące rzetelnym źródłem informacji. Dużo szybciej przebiegać będzie rejestracja wypożyczanych i zwracanych przez nich materiałów. Od ręki będą mogli uzyskać informację, czy książka jest w posiadaniu biblioteki, czy obecnie znajduje się na półce. Czytelnicy mogą prowadzić poszukiwania w komputerowej bazie. Ponadto czytelnicy będą mogli sami tworzyć zestawienia bibliograficzne na interesujące ich tematy, które również potem mogą wydrukować lub zapisać. Wykorzystując internet można korzystać z katalogów innych bibliotek lub uzyskiwać informacje przy pomocy wyszukiwarek internetowych.

To nie koniec zmian w bibliotece. W tym roku założona została  strona internetowa biblioteki z dostępem do katalogu on-line. Na stronie biblioteki jest możliwość poszukiwania interesujących pozycji, a już wkrótce rezerwować i zamawiać.
Wszystkie prace w celu unowocześnienia i uatrakcyjnienia biblioteki w Wolanowie realizowane są z myślą o potrzebach mieszkańców. Jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o jakości placówki bibliotecznej są jej zbiory. Biblioteka wymaga przede wszystkim systematycznego uzupełniania o nowości wydawnicze zgodnie z potrzebami naszego środowiska. Niestety z przyczyn coraz mniejszych środków finansowych, od kilku lat odnotowujemy coraz niższy wskaźnik zakupu nowości wydawniczych i jak wiemy - hamuje to proces rozwoju biblioteki. Mamy jednak nadzieje, że owa sytuacja jest jedynie przejściowa, i że wsparcie finansowe ze strony władz gminy wkrótce nastąpi.

 

Elżbieta Aderek, Dyrektor GBP w Wolanowie