„Narodowe Czytanie 2017”

W dniu, 2 września 2017 roku,  w całej Polsce odbyło się szóste Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. Tegoroczna akcja była poświęcona dziełu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
         Organizatorem „Narodowego Czytania” w Gminie Wolanów była Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.
Impreza odbyła się w centrum Wolanowa- w parku, gdzie podczas codziennych zakupów przewijała się masa ludzi, którzy mimo chodem, dzięki nagłośnieniu mogli posłuchać fragmentów wybranych scen.
Uroczystego otwarcia dokonał wójt Gminy Wolanów- Pan Adam Gibała.
Do czytania wybranych scen jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury, zaproszeni zostali przedstawiciele miejscowych instytucji i placówek oświaty, działacze społeczni oraz młodzież szkolna.

         Impreza cieszyła się zainteresowaniem nie tylko osób czytających, ale również mieszkańców i przechodniów, którzy chociaż by na chwilę zatrzymywali się posłuchać fragmentów scen, jak również podziwiać przygotowaną wystawę. 

         Po raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszących radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.
         Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w realizację tegorocznej edycji Narodowego Czytania.