Rozdanie nagród w konkursie

„Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2017”

Czwartego września 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbyło się podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2017”.

Konkurs adresowany dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, którzy mieli za zadanie przeczytać jak największą liczbę książek wypożyczonych z Biblioteki w okresie wakacji.

Główny cel konkursu to  zwiększenie zainteresowania książką wśród dzieci i młodzieży jak również  kształtowanie nawyków czytelniczych wśród młodego pokolenia naszej Gminy

Wypożyczenia w bibliotece są komputerowe i za pomocą raportu elektronicznego, wydruk z dnia 29.08.2017 wyłoniono i nagrodzono dziesięciu najaktywniejszych czytelników wakacji 2017. Miejsca w kolejności zdobyli:                                   

1.  Aleksandra Chodyra,
2.  Maria Murawska,
3.  Artur Birkowski,
4.  Damian Walczyk
5.  Patrycja Durak
6.  Justyna Walczyk
7.  Małgorzata Szycko
8.  Wiktoria Lożyńska
9.  Szymon Rojek
10.  Patrycja Kwiatkowska

Najlepszym biblioteka składa gratulacje.