"Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji"

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie organizuje
kolejną edycję konkursu
„Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji”
Konkurs adresowany jest do dzieci oraz młodzieży
w wieku do 18 lat z Gminy Wolanów.
Młodzież i dzieci mogą walczyć w czasie wakacji o tytuł
„ Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2017”.
Biblioteka wyróżni i nagrodzi 10 osób, które najwięcej przeczytają książek
oraz będą aktywni w bibliotece.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 sierpnia 2017 roku.


                                                                                          Zachęcamy do czytania!