Gminny Konkurs Pięknego Czytania roztrzygnięty

Gminny Konkurs Pięknego Czytania rozstrzygnięty!

 

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” – to II edycja międzyszkolnego konkursu

przygotowany dla uczestników z klas V–VI szkół podstawowych naszej gminy.

Celem konkursu było wyłonienie Mistrza czytania, budzenie zainteresowania wartościową

literaturą, kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, uczenie rywalizacji w miłej

atmosferze i doskonalenie techniki czytania.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas V–VI wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.

Do finału zakwalifikowani zostali uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji

ze szkół podstawowych, po czym każda placówka mogła zgłosić maksymalnie 4 uczestników.

Finał konkursu odbył się w dniu 31 maja 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie.

Uczestników obowiązywało piękne czytanie fragmentu ulubionej książki - do 2 minut, oraz przeczytanie nieznanego fragmentu książki, wskazanego przez Komisję - do 2 min.

Komisja oceniała technikę czytania tekstu, wyrazistość, płynność, intonację,

umiejętność budowania nastroju, wyrażanie emocji i bezbłędność.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, które zostały wręczone po podsumowaniu i zakończeniu konkursu.

Komisja konkursowa powołana w składzie:


- Teodora Pietrzyk- długoletni polonista,

- Renata Pisarek -Pracownik UG w Wolanowie,

- Monika Dzik – dyrektor GCK w Wolanowie

przyznała tytuł „Mistrza Pięknego Czytania 2017 ”

Brajanowi Berlińskiemu oraz trzy wyróżnienia dla

Dominiki Wójcik

Oliwii Walczak

Gracjana Cieślaka

 

Na zakończenie organizatorzy:

Elżbieta Aderek – dyrektor GBP w Wolanowie,

Jolanta Prawda – nauczyciel bibliotekarz ZSO – PSP w Wolanowie,

Monika Gibała – nauczyciel bibliotekarz ZSO – PG w Wolanowie,

Agnieszka Wlazło – nauczyciel jęz. polskiego ZSO – PG w Wolanowie,

podziękowali wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz złożyli gratulacje

zwycięzcom. Szczególne podziękowania odebrali również członkowie jury za pracę w komisji

konkursowej.

Zarówno laureatom, jak i ich nauczycielom gratulujemy.