Czytelnikami Roku 2013 zostali:

 

1. Joanna Figura
2. Krystyna Sekuła
3. Alicja Czerwiec
4. Iwona Korbecka
5. Jadwiga Dzik
6. Jadwiga Wojcieszak
7. Barbara Obrzydowicz
8. Ewa Smolarska
9. Beata Janas
10. Beata Szary