„Najlepszy Czytelnik Roku 2012”


 


 

    1. Iwona Korbecka

  2. Joanna Figura

  3. Alicja Czerwiec

  4. Magdalena Janas

    5. Jadwiga Wojcieszak

    6. Krystyna Sekuła

  7. Barbara Obrzydowicz

   8. Celina Kotkowska

   9. Ewa Murawska

10. Barbara Narożnik